Slovenské technické múzeum Košice

Realizované profesie: rekonštrukcia výmenníkovej stanice

Pre areál STM, medzi ulicami Hlavná a Mäsiarska v Košiciach, doteraz slúžila ako tepelný zdroj odovzdávacia stanica tepla o výkone 4MW. Zastaralú OST sme nahradili modernou a ekologickou verziou s výkonom 800kW od popredného výrobcu Systherm.

Rekonštruckiu sme realizovali "na kľúč", práce zahŕňali demontáž a ekologickú likvidáciu starej OST, montáž a dodávku novej technológie a potrubných rozvodov. Takisto sme zabezpečili prislúchajúce meranie a reguláciu, novú elektroinštaláciu a potrebné stavebné úpravy.

REFERENCIE
V prípade akýchkoľvek otázok
nás neváhajte kontaktovať
Kontaktujte nás