AKTUALITY

Rodinný dom s rekuperáciou
23.08.2019

V dnešných nových a moderných budovách, v ktorých sa zvlášť dbá na energetické úspory a tesnosť stavby je riadené vetranie (rekuperácia) nutnosťou. Riadené vetranie s rekuperáciou tepla, (teda so spätným získavaním tepla), je možné montovať aj do starších rekonštruovaných rodinných domov. Týmto spôsobom vetrania sa zabraňuje vzniku rôznym plesniam, hubovitým organizmom, ktoré vznikajú nedostatočnou cirkuláciou vzduchu a vytvárajú tak nevhodné prostredie pre zdravé a  pohodlné bývanie. V neposlednom rade, tak zabraňujeme aj vzniku prostredia s vysokou vlhkosťou a vysokou hladinou oxidu uhličitého (CO2).

Prečo vetrať s rekuperáciou tepla?

O tom, aké dôležité pre zdravie človeka je vetranie vnútorných priestorov a prísun čerstvého vzduchu do miestnosti vie asi každý, ale prečo sa rozhodnúť pre rekuperáciu tepla?

Je samozrejmé, že vetrať je možné aj inými spôsobmi ako núteným vetraním s rekuperáciou vzduchu. Najčastejšie jednoduchým otvorením okna. Ale prečo potom investovať do čo najtesnejších okien, do stále väčšej hrúbky izolácie stien, strechy či podlahy? Aký to má vlastne význam, keď väčšinu vyrobeného a ušetreného tepla vypustíme nenávratne von oknom?

Rekuperácia tepla, čiže spätné získavanie tepla v podstate znamená, že čerstvý vzduch, ktorý privádzame do miestnosti vieme ohriať teplým odpadným vzduchom, ktorý odvádzame z miestnosti, ktorý by sme inak vypustili von oknom. Účinnosť špičkových rekuperačných jednotiek od švajčiarskej firmy Zehnder, s ktorými pracujeme je až 90%! Predstavme si, že ak je vnútorná teplota miestnosti napr. 22°C a vonkajšia teplota je 0°C, vieme ohriať privádzaný vzduch až na 20°C. To znamená, že bez nutnosti dodatočného elektrického ohrevu, a teda ďalších nákladov na elektrickú energiu, vieme ohriať privádzaný vzduch len pomocou ventilátorov. Náklady spojené s pohonom ventilátorov sú v porovnaní s ušetrenou energiou zanedbateľné.

Veľa z vás sa iste stretlo s názorom, že rekuperácia v rodinnom dome vysušuje vzduch, preto je potrebné privádzaný vzduch dodatočne zvlhčovať s čím sú spojené ďalšie náklady na pohon zvlhčovačov. Pri starších rekuperačných jednotkách je to pravda, no najmodernejšie jednotky od firmy Zehnder disponujú tzv. entalpickým výmenníkom, vďaka ktorému je možné z odpadného vzduchu spätne získať nielen jeho teplotu, ale aj jeho vlhkosť, a to s účinnosťou až 80%!

Súčasťou rekuperačných jednotiek sú samozrjeme účinné filtre, vďaka ktorým je privádzaný vzduch prefiltrovaný a zbavený prachu a neviditeľných mikroskopických častíc, ktoré sú vo vzduchu obsiahnuté. Spätným získavaním tepla vieme v zimných mesiacoch ušetriť 40 až 50% energií spojených s vykurovaním.

Dvojpodlažný rodinný dom
s vetracou jednotkou novej generácie
Zehnder ComfoAir Q

Čo je to teda rekuperácia vzduchu?

Podstatou rekuperácie vzduchu je spätné získavanie energie, (čiže tepla), pri jeho odvádzaní z miestnosti pri nútenom vetraní. Princíp fungovania je nasledovný:

Vzduch, ktorý sme ohriali pomocou vykurovacieho systému na požadovanú teplotu (napr. 22°C) odsávame z miestností (kúpeľňa, wc, kuchyňa či chodba) ako odpadný (vlhký, zapáchajúci, s vysokou hodnotou CO2). Tento znehodnotený vzduch putuje odsávacím potrubím do výmenníka tepla umiestnenom v rekuperačnej jednotke vďaka ventilátoru taktiež umiestnenom v jednotke. Do miestností zároveň privádzame čerstvý vzduch z vonkajšieho prostredia (napr. 0°C), ktorý je pomocou filtrov zbavený nečistôt z vonkajšieho prostredia a prechádza výmenníkom tepla. Vďaka konštrukcii výmenníka sa obohacuje o teplo, ktoré získava z odpadného vzduchu, a to s účinnosťou až 90% (dokážeme ho teda ohriať na 20°C). Dôležité je povedať, že odpadný a privádzaný vzduch sa v jednotke nikdy nezmiešavajú, len si odovzdajú teplo a putujú ďalej. Takto ohriaty čerstvý vzduch privádzame prívodným potrubím do miestností ako obývačka, spálňa či detská izba a dohrejeme už napr. len o 2°C na požadovanú vnútornú teplotu 22°C. Princípom rekuperácie je teda dodávanie čo najteplejšieho čerstvého vzduchu do miestnosti, aby sme vynaložili čo najmenšie náklady na jeho dohriatie na požadovanú vnútornú teplotu.

schéma prúdenia vzduchu

Ďalšou veľkou výhodou núteného vetrania s rekuperáciou je aj komfort a pohodlie jeho užívania. Vďaka inteligentnému systému v jednotkách Zehnder si na displeji nastavíte požadovaný výkon a čas spustenia vetrania (ráno a večer vyšší výkon, počas dňa nižší udržiavací výkon). Vnútorné prostredie tak obsahuje čistý a čerstvý vzduch a je ohriate na správnu teplotu vždy vtedy keď to najviac potrebujete. Rekuperáciou je tak zabránené veľkým výkyvom teploty v miestnostiach, ktoré nastávajú pri klasickom vetraní oknami.

Novostavba či rekonštrukcia?

V dnešnej dobe sú časté rekonštrukcie starších rodinných domov, kde sa väčšinou dbá len na zníženie energetickej náročnosti objektu zateplením a výmenou okien a na konečný vzhľad domu. Málokto si už ale uvedomí, že pri stavbe starších rodinných domov boli použité úplne iné materiály ako sa na trhu používajú dnes. Rovnako sa v minulosti nedbalo na hydroizoláciu objektu a tepelné mosty. Z tohto dôvodu sa po rekonštrukcii stretávame s vysokou vlhkosťou obsiahnutou vo vnútornom vzduchu a následným vznikom plesní v rohoch a na stenách, ktoré je nielen vidieť, ale aj cítiť, čím vzniká škodlivé a nevhodné prostredie na bývanie.

Vzniku plesní sa dá pohodlne zabrániť pravidelným vetraním bez straty vnútorného tepla, teda pomocou núteného vetrania s rekuperáciou. Zabezpečí sa tak dostatočná výmena vzduchu, vlhkosť vzduchu sa dostane na optimálnu teplotu a zabráni sa tak vzniku plesniam a škodlivým mikroorganizmom bez toho, aby ste na to museli myslieť.

Rovnako ako v zime vieme rekuperačné zariadenie používať na predohrev vzduchu, tak aj v lete ho vieme využiť na ochladenie vzduchu v obytných priestoroch, a to hlavne v noci, keď klesá vonkajšia teplota. V tomto prípade je nutné, aby rekuperačná jednotka obsahovala tzv. by-pass (obtok vzduchu), ktorým jednotky Zehnder disponujú.

Inštalácia núteného vetrania s rekuperáciou je teda investícia do zdravého a komfortného bývania, ktoré chce každý z nás. Sprísňovaním aktuálnych noriem sa rekuperácie stanú samozrejmosťou a nutnosťou pri stavaní nových objektov a my sme pripravení vám v tomto smere podať pomocnú ruku pri navrhovaní, zvolení správneho systému, dodávky a montáže či pravidelnom servise rekuperačných jednotiek. Neváhajte nás kontaktovať pre vypracovanie cenovej ponuky.

V prípade akýchkoľvek otázok
nás neváhajte kontaktovať
Kontaktujte nás